Na čo sa pýtať pri kúpe nehnuteľnosti.

S kúpou nehnuteľnosti  sa automaticky spájajú aj obhliadky. Pokiaľ ste na žiadnej zatiaľ neboli, nemáte s tým skúsenosti,  tak určite máte obavu , aby ste na nič nezabudli.  Preto sa pýtajte na všetko, čo vás zaujíma majiteľa, respektíve realitného makléra , ktorý nehnuteľnosť predáva. Ten  má povinnosť zodpovedať Vám na otázky, ktoré s ňou úzko súvisia.

Pripravte si otázky

Je dobré si otázky vopred pripraviť, aby sa Vám nestalo, že v návale emócií zabudnete na to najdôležitejšie. Úplným základom je rozloha danej nehnuteľnosti – teda výmera samotnej obytnej plochy, pivnice, prípadne balkónu či loggie. Pokiaľ kupujete rodinný dom, zaujímať Vás určite bude aj veľkosť pozemku a ďalších stavieb, ktoré sa na ňom nachádzajú. Klientom vždy prízvukujem, aby nepodceňovali otázku mesačných nákladov, pretože tie dokážu ich rozhodovanie podstatne ovplyvniť. Ani vek domu, jeho konštrukcia, stav a v prípade, že je zateplený aj rok, kedy došlo k tejto rekonštrukcii nie sú zanedbateľné. Pri kúpe domu je dôležité vedieť aj stav strechy a pivnice. Napovie Vám , či tam nezateká a či je dom dobre zaizolovaný. Vlhko v pivnici je technicky riešiteľné, ale ak je veľká vlhkosť, upozorní na vysokú spodnú vodu. V neposlednom rade, v pivnici je väčšinou možnosť vidieť stav rozvodov vody a kanalizácie

How-to-Become-a-Top-Real-Estate-Agents-I-List-Estate

Celý článok

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

경매절차알아보기_1

Pokiaľ neviete čo to znamená autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti a aké výhody    prináša tak  Vám to trošku objasním.

Človek ,ktorý pripravuje autorizovanú zmluvu je vždy známy a je ním vždy advokát,  ktorý sa na zmluvu vlastnoručne podpisuje  svojim menom a priezviskom, sídlom advokátskej kancelárie a číslom zápisu v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou a pripája aj svoju pečiatku. Musi byť poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorú by Vám ako klientovi spôsobil. Celý článok

Uvažujete nad predajom nehnuteľnosti pomocou realitného makléra?

Rozhodli ste sa predať svoju nehnuteľnosť,  no máte strach. Ani sa Vám nečudujem. Veď v tejto, pre mnohých ťažkej dobe,  majú ľudia zväčša svoje celoživotné úspory práve v nehnuteľnosti  a prirodzene k nim pristupujú s istým rešpektom.

Preto poriadne  zvážte, komu zveríte predaj tej svojej.

Ako rozpoznáte dobrého makléra ?

Realitný  maklér by mal byť človekom, ktorému môžete bezvýhradne dôverovať a spoľahnúť sa na neho. Mala by to byť osoba, ktorá vás prevedie celým procesom predaja. Vašu nehnuteľnosť zaujímavo a efektívne odprezentuje, nájde kupujúceho, poskytne Vám informácie týkajúce sa všetkých záležitostí a vybaví ich za Vás.  Kvalitu makléra si môžete všímať od prvých krokov spolupráce s ním. Skutočný profesionál navštívi nehnuteľnosť ešte predtým, ako ju predstaví kupujúcemu. Spraví si vlastnú fotodokumentáciu, vypracuje zaujímavý a pútavý text, ktorý uverejní v inzeráte. Ten vkladá na realitné portály. Samozrejme, tým sa to nekončí, nehnuteľnosť je možné spropagovať viacerými spôsobmi – či už bannermi, ktoré sú umiestňované priamo na nehnuteľnosti, publikáciou v miestnych periodikách a podobne.

Young couple meeting financial consultant for credit loan

Celý článok

Ako riešiť predaj a následne kúpu nehnuteľnosti.

Dom_clipartVeľmi častou situáciou s ktorou sa stretávam  je predaj nehnuteľnosti v nadväznosti na kúpu novej . Nie každý si však môže dovoliť najskôr kúpiť novú nehnuteľnosť a potom v kľude predávať tú starú.Najbežnejší spôsob je , že nákup novej nehnuteľnosti sa financuje z prostriedkov získaných predajom starej nehnuteľnosti. Správne zvládnutie takéhoto dvojitého obchodu prináša menej stresu.

Najskôr musíte predať

Financovanie nákupu novej nehnuteľnosti je podmienené predajom starej  a preto sa najskôr treba zamerať na jej predaj. Samozrejme je dôležité, aby sme mali prehľad o ponukách vhodných nehnuteľností na trhu. Je ale dôležité neviazať sa akýmkoľvek záväzkom na kúpu novej nehnuteľnosti skôr ako si zabezpečíme predaj starej.  V drvivej väčšine prípadov totiž musí kupujúci svoj záujem potvrdiť zložením nejakej zálohy. Nastávajú potom situácie, že o zálohu príde, ak sa mu z rôznych dôvodov nepodarí starú nehnuteľnosť predať a on nebude mať peniaze na vyplatenie kúpnej ceny novej nehnuteľnosti. Preto opatrne so zálohami. Na dôvažok každý logicky uvažujúci človek vie, že ak má predávajúci už vyhliadnutú inú nehnuteľnosť po ktorej túži, je náchylný spúšťať z predajnej ceny svojej nehnuteľnosti. To môže viesť k zneužitiu tejto túžby a následne k nevýhodnému predaju Celý článok